بوستان شهرک

بوستان پدران آسمانی

آتش نشانی

بوستان پدران شب

میدان امام رضا

ارتباط با شهردار

محمد حسین خزاعی نژاد - شهردار گزیک

ارتباط مستقیم با شهردار
  • سرخط آخرین خبرها
  • حوزه خدمات عمرانی و شهرسازی
  • حوزه خدمات شهری
  • حوزه امور مالی و اداری
  • حوزه آتش نشانی
  • حوزه حراست
  • اطلاعیه ها
IMAGE

29 ارديبهشت 1397

اجرای تک سنگ خیابان امام خمینی (ره)


عملیات اجرای تک سنگ خیابان امام خمینی (ره) و آماده سازی این مسیر جهت اجرای روکش آسفالت صورت پذیرفت. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

29 ارديبهشت 1397

ادامه اجرای کانیو در معابر آزادگان


در ادامه عملیات اجرای کانیو در معابر آزادگان، اجرای کانیوی آزادگان 7 صورت پذیرفت. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

27 ارديبهشت 1397

حلول ماه رمضان، ماه میهمانی خدا مبارک


به میهمانی روشن جان می رویم؛ به سایه گسترده آرامش روح و مهربانی ماه های منوّر جهان؛ به میهمانی رمضان می رویم تا تن در دریاچه مناجات بشوییم و روان در سرچشمه ملکوتی قنوت به تکاپو آوریم. می رویم تا تن را بمیرانیم به پای جان و...

IMAGE

25 ارديبهشت 1397

اصلاح شیب سرعتگیرهای سطح شهر


با توجه به درخواست ها و پیگیری های شهروندان، جهت تامین رفاه شهروندان محترم عملیات اصلاح شیب سرعت گیرهای سطح شهر صورت گرفت. روابط عمومی شهرداری گزیک

21 ارديبهشت 1397

اتمام عملیات اصلاح کلیه انشعابات شبکه آب شرب خیابان امام خمینی (ره)


با پیگیری شهردار محترم و توسط اداره آب و فاضلاب شهرستان عملیات اصلاح کلیه انشعابات شبکه آب شرب خیابان امام خمینی (ره) به اتمام رسید. هم چنین آماده سازی این معبر پر رفت و آمد جهت اجرای روکش آسفالت توسط شهرداری صورت گرفت....

IMAGE

20 ارديبهشت 1397

نام گذاری معابر


در پی درخواست های مردمی مصوب و تایید شد: - نام گذاری 14 معبر گزیک به نام شهدای بومی شهر - نام گذاری بوستان بلوار شهدای شهرک به نام مبارک امام اعظم ابوحنیفه (ره)   روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

19 ارديبهشت 1397

عملیات اجرایی ایجاد ایستگاه سلامت


در ادامه پیگیری های شهردار محترم درخصوص ارتقا کیفیت امکانات موجود در سطح شهر و ایجاد زیرساخت ها و امکانات و خدمات رفاهی جدید، عملیات اجرایی ایجاد ایستگاه سلامت در دو طرف پارک بلوار شهدای شهرک در دست اقدام می باشد. به امید...

IMAGE

18 ارديبهشت 1397

اجرای کانیوو در کوچه های آزادگان


عملیات اجرای کانیوو در کوچه های منتهی به بلوار آزادگان در حال انجام می باشد. تاکنون عملیات مورد نظر برای 3 کوچه صورت گرفته و هم چنان ادامه دارد. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

16 ارديبهشت 1397

عملیات اجرای لچکی بلوار شهدا ( روبروی پارک شهرک)


در ادامه پیگیری های شهردار محترم درخصوص عمران و آبادانی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه شهری و تامین رفاه حال شهروندان، عملیات اجرای لچکی بلوار شهدا ( روبروی پارک شهرک) در دست اقدام می باشد. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

15 ارديبهشت 1397

عملیات اصلاح شبکه آب شرب فرسوده ی خیابان امام خمینی(ره)


عملیات اصلاح شبکه آب شرب فرسوده ی خیابان امام خمینی(ره) با پیگیری های شهرداری در حال انجام می باشد. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

29 ارديبهشت 1397

اجرای تک سنگ خیابان امام خمینی (ره)


عملیات اجرای تک سنگ خیابان امام خمینی (ره) و آماده سازی این مسیر جهت اجرای روکش آسفالت صورت پذیرفت. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

29 ارديبهشت 1397

ادامه اجرای کانیو در معابر آزادگان


در ادامه عملیات اجرای کانیو در معابر آزادگان، اجرای کانیوی آزادگان 7 صورت پذیرفت. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

25 ارديبهشت 1397

اصلاح شیب سرعتگیرهای سطح شهر


با توجه به درخواست ها و پیگیری های شهروندان، جهت تامین رفاه شهروندان محترم عملیات اصلاح شیب سرعت گیرهای سطح شهر صورت گرفت. روابط عمومی شهرداری گزیک

21 ارديبهشت 1397

اتمام عملیات اصلاح کلیه انشعابات شبکه آب شرب خیابان امام خمینی (ره)


با پیگیری شهردار محترم و توسط اداره آب و فاضلاب شهرستان عملیات اصلاح کلیه انشعابات شبکه آب شرب خیابان امام خمینی (ره) به اتمام رسید. هم چنین آماده سازی این معبر پر رفت و آمد جهت اجرای روکش آسفالت توسط شهرداری صورت گرفت....

IMAGE

19 ارديبهشت 1397

عملیات اجرایی ایجاد ایستگاه سلامت


در ادامه پیگیری های شهردار محترم درخصوص ارتقا کیفیت امکانات موجود در سطح شهر و ایجاد زیرساخت ها و امکانات و خدمات رفاهی جدید، عملیات اجرایی ایجاد ایستگاه سلامت در دو طرف پارک بلوار شهدای شهرک در دست اقدام می باشد. به امید...

IMAGE

18 ارديبهشت 1397

اجرای کانیوو در کوچه های آزادگان


عملیات اجرای کانیوو در کوچه های منتهی به بلوار آزادگان در حال انجام می باشد. تاکنون عملیات مورد نظر برای 3 کوچه صورت گرفته و هم چنان ادامه دارد. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

16 ارديبهشت 1397

عملیات اجرای لچکی بلوار شهدا ( روبروی پارک شهرک)


در ادامه پیگیری های شهردار محترم درخصوص عمران و آبادانی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه شهری و تامین رفاه حال شهروندان، عملیات اجرای لچکی بلوار شهدا ( روبروی پارک شهرک) در دست اقدام می باشد. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

15 ارديبهشت 1397

عملیات اصلاح شبکه آب شرب فرسوده ی خیابان امام خمینی(ره)


عملیات اصلاح شبکه آب شرب فرسوده ی خیابان امام خمینی(ره) با پیگیری های شهرداری در حال انجام می باشد. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

14 ارديبهشت 1397

اجرای بخشی از جوبه بلوار شهدا


در ادامه اقدامات صورت گرفته جهت ایجاد زیرساخت های لازم عمرانی، بخشی از پروژه جوبه بلوار شهدا تکمیل گردید.  روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

12 ارديبهشت 1397

اجرای جوبه عرضی خیابان امام خمینی(ره) جهت اصلاح شبکه آب شرب این خیابان


 با پیگیری های شهردار محترم، عملیات جوبه عرضی خیابان امام خمینی(ره) جهت اصلاح شبکه آب شرب این خیابان اجرا گردید. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

25 ارديبهشت 1397

اصلاح شیب سرعتگیرهای سطح شهر


با توجه به درخواست ها و پیگیری های شهروندان، جهت تامین رفاه شهروندان محترم عملیات اصلاح شیب سرعت گیرهای سطح شهر صورت گرفت. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

20 ارديبهشت 1397

نام گذاری معابر


در پی درخواست های مردمی مصوب و تایید شد: - نام گذاری 14 معبر گزیک به نام شهدای بومی شهر - نام گذاری بوستان بلوار شهدای شهرک به نام مبارک امام اعظم ابوحنیفه (ره)   روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

19 ارديبهشت 1397

عملیات اجرایی ایجاد ایستگاه سلامت


در ادامه پیگیری های شهردار محترم درخصوص ارتقا کیفیت امکانات موجود در سطح شهر و ایجاد زیرساخت ها و امکانات و خدمات رفاهی جدید، عملیات اجرایی ایجاد ایستگاه سلامت در دو طرف پارک بلوار شهدای شهرک در دست اقدام می باشد. به امید...

IMAGE

15 ارديبهشت 1397

عملیات اصلاح شبکه آب شرب فرسوده ی خیابان امام خمینی(ره)


عملیات اصلاح شبکه آب شرب فرسوده ی خیابان امام خمینی(ره) با پیگیری های شهرداری در حال انجام می باشد. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

12 ارديبهشت 1397

اجرای جوبه عرضی خیابان امام خمینی(ره) جهت اصلاح شبکه آب شرب این خیابان


 با پیگیری های شهردار محترم، عملیات جوبه عرضی خیابان امام خمینی(ره) جهت اصلاح شبکه آب شرب این خیابان اجرا گردید. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

15 فروردين 1397

جلسه مشترک کاری شهرداران گزیک و اسدیه


در مورخ 15 فروردین ماه 1397 جلسه ای جهت بررسی نحوه همکاری دو جانبه شهرداری اسدیه و گزیک با حضور شهرداران محترم و کارشناسان مربوطه برگزار گردید. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

01 فروردين 1397

استقبال از بهار 97


اقدامات و تلاش شهرداری برای استقبال از بهار 97 به روایت تصویر

IMAGE

27 اسفند 1396

تغییر زمان جمع آوری زباله از ابتدای سال 97


شهرداری گزیک در نظر دارد به منظور تنظیف محیط شهری، حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت شهروندان، از ابتدای سال 1397 نسبت به جمع آوری زباله در ساعات اولیه شب(ساعت 7 عصر) اقدام نماید. روابط عمومی شهرداری گزیک

25 اسفند 1396

فراخوان طراحی المان


با عنایت به اینکه این شهرداری در نظر دارد نسبت به تهیه و نصب المان ورودی شهر(متناسب با فرهنگ و تاریخچه گزیک) اقدام نماید، از کلیه طراحان و افراد صاحب نظر درخواست می شود، طرح ها و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارند. در...

IMAGE

14 اسفند 1396

بررسی وضعیت شبکه آب شرب شهر گزیک


در مورخ 96/12/13 جلسه ای در دفتر شهردار با حضور مدیر محترم آب و فاضلاب شهری شهرستان درمیان درخصوص بررسی وضعیت شبکه های آب شرب شهر گزیک برگزار گردید. ضمنا جناب آقای خسروی مدیر محترم آب و فاضلاب شهری شهرستان درمیان تبریکات و...

IMAGE

07 دی 1396

بازدید کارشناسان محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی از شهرداری گزیک


صبح امروز شاهد حضور آقای مهندس بخشی و آقای ایروانی کارشناسان محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی به منظور ارزیابی عملکرد و خدمات ارائه شده به شهروندان در محل شهرداری بودیم . در ابتدای حضور ضمن عرض خیر...

IMAGE

05 آبان 1396

"پدافند غیر عامل" حصول اطمینان از مصونیت و آمادگی کشور


مقام معظم رهبری (مدظله) : کاری نکنیم که همت فقط مصروف به این باشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده کنیم ؛ نه ، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان بوجود آوریم و این با پدافند غیر عامل تعقق می یابد .           ...

IMAGE

06 مرداد 1395

برگزاری اولین جلسه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در سال 95


ظهر دیروز اولین جلسه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در سال 95 با موضوع بررسی مطالبات شهرداری گزیک از دستگاههای اجرایی شهرستان درمیان برگزار گردید . در این کمیسیون تعداد 8 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و همگی منجر به رای...

IMAGE

29 آذر 1396

تصادف مرگبار در گزیک


در پی اعلام سانحه تصادف در ورودی شهر گزیک ، نیروهای مستقر در ایستگاه آتش نشانی شهرداری در اسرع وقت خود را به محل حادثه رسانده و اقدامات ایمنی و اولیه لازم را با توجه به شدت سانحه انجام دادند . این حادثه که با گزارش شواهد...

IMAGE

20 آذر 1396

برگزاری مانور سراسری زلزله در شهر گزیک


پیرو صورتجلسه مدیریت بحران شهر گزیک ، به منظور هماهنگی و ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم در حین وقوع بحران های طبیعی ، مانور زلزله با حضور کلیه دستگاههای خدمات رسان (شهرداری ، آتش نشانی ، هلال احمر ، اورژانس، بسیج ، سپاه...

IMAGE

09 آذر 1396

برگزاری مانور زلزله در دبستان شهید فلاحی گزیک با مشارکت ایستگاه آتش نشانی گزیک


صبح دیروز همزمان با سایر نقاط کشور مانور زلزله در دبستان شهید فلاحی گزیک با مشارکت ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گزیک و پایگاه اورژانس هنگ مرزی گزیک برگزار گردید . در این مانور دانش آموزان علاوه بر فراگیری...

IMAGE

05 آذر 1396

نکات ایمنی در مورد وسایل گرمایشی و دودکشها


با شروع فصل سرما و استفاده شهروندان از وسایل گرمایشی ، نکات لازم در خصوص استفاده از وسایل گرمایشی و دودکشها بوسیله تصویر ذیل جهت یادآوری به نمایش گذاشته شده است . با رعایت دقیق موارد ذکر شده ضامن سلامتی خود و خانواده...

IMAGE

16 آبان 1396

برگزاری دوره آموزش مقدماتی اطفای حریق برای دانش آموزان دختر دبیرستان الزهرا(س) گزیک


صبح دیروز پیرو درخواست مدیر محترم دبیرستان دخترانه الزهرا(س) گزیک یک دوره آموزش مقدماتی اطفاء حریق توسط کارشناسان و آتش نشانان ایستگاه آتش نشانی شهرداری گزیک برگزار گردید . در این دوره آموزشی که با حضور نماینده هلال احمر...

IMAGE

06 بهمن 1395

بازدید دانش آموزان دختر شهر گزیک از ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر گزیک


صبح امروز و در پی حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو تهران ، دانش آموزان دختر شهر گزیک ضمن تقدیر از خدمات آتش نشانان شهر گزیک از نزدیک از امکانات ایستگاه آتش نشانی بازدید نموده و آموزش های مقدماتی لازم توسط آتش نشان شهرداری به...

IMAGE

23 دی 1395

توصیه ایمنی


مرگ خاموش در کمین است ؛ برای حفظ جان خود و اعضای خانواده با کنترل مستمر دودکش وسایل گرمایشی خصوصا کلاهک استاندارد از خطر مسمومیت با گاز co در امان خواهید بود  ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گزیک 

IMAGE

07 مهر 1395

هفتم مهرماه " روزآتش نشانی و ایمنی " گرامی باد


هفتم مهرماه به نام «آتش نشانی و ایمنی» نامگذاری شده است. در واقع این روز بهانه ای است تا به گرامیداشت انسان هایی بپردازیم كه از جان و آسایش خود در راه حفظ جان و آسایش ما می گذرند تا بتوانیم در امنیت زندگی كنم. ایمنی را...

IMAGE

14 شهریور 1395

اجرای عملیات اطفای حریق توسط پرسنل ایستگاه آتش نشانی شهرداری


شب گذشته در پی اعلام گزارش حریق در دشت موسوم به گلورده در محل نگهداری احشام ، ماموران ایستگاه آتش نشانی گزیک پس از هماهنگی با مبادی ذیربط در اسرع وقت به محل مراجعه و اقدامات لازم در جهت اطفاء حریق و جلوگیری از گسترش آن را...

IMAGE

09 اسفند 1396

حضور کارشناسان و بازرسان محترم حراست استانداری در شهرداری گزیک


ظهر روز سه شنبه مورخ 96/12/08 کارشناسان و بازرسان محترم حراست استانداری در شهرداری گزیک حاضر شده و به بررسی و بازرسی از موارد مربوطه پرداختند. روابط عمومی شهرداری گزیک

IMAGE

27 اسفند 1396

تغییر زمان جمع آوری زباله از ابتدای سال 97


شهرداری گزیک در نظر دارد به منظور تنظیف محیط شهری، حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت شهروندان، از ابتدای سال 1397 نسبت به جمع آوری زباله در ساعات اولیه شب(ساعت 7 عصر) اقدام نماید. روابط عمومی شهرداری گزیک

25 اسفند 1396

فراخوان طراحی المان


با عنایت به اینکه این شهرداری در نظر دارد نسبت به تهیه و نصب المان ورودی شهر(متناسب با فرهنگ و تاریخچه گزیک) اقدام نماید، از کلیه طراحان و افراد صاحب نظر درخواست می شود، طرح ها و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارند. در...

IMAGE

07 دی 1395

اطلاعیه تمدید کارتهای اعتباری مرزنشینان تا پایان سال


به استناد مکاتبه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی به اطلاع می رساند با توجه به اینکه ثبت نام دریافت کارت الکترونی مرزنشینان (پایان آذرماه ) خاتمه یافته است لذا فقط آندسته از مرزنشینانی که تاریخ اعتبار کارت...

IMAGE

24 آبان 1395

"اطلاعیه مهم"


شهرداری گزیک با توجه به مصوبه شورای محترم اسلامی در نظر دارد در جهت رفاه حال شهروندان گرامی ، نسبت به تخفیف عوارض بهای خدمات شهرداری  از تاریخ بیست و پنجم آبانماه لغایت بیست و پنجم دیماه به میزان 50% اقدام نماید . لذا از...

شعار سال

شعار سال

نظر سنجی

    نظر شما راجع به وبسایت چیست؟

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی :(سامانه های طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات) واقع در سایت شهرداری

سامانه پیامک شهرداري : 850005155471

تلفن شهرداری : 32113010-056    فکس : 32114010-056

تلفن روابط عمومی:32113010-056 داخلی امور مالی 

پست الکترونیک :gazik@imo.org.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان درمیان - شهر گزیک - بلوار امام رضا (ع) - جنب بخشداری گزیک

بازدید امروز112
بازدید دیروز119
بازدید هفته516
بازدید ماه3315
کل بازدید59387