نام : محمد یعقوبی گزیک

مدرک : لیسانس عمران

 

    (( شرح وظایف امور عمران و شهرسازی ))

 

 1. نظارت و هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرح های عمرانی خاص و زیربنایی.
 2. بررسی، تعیین خط مشی و پیگیری به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی.
 3. مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور.
 4. کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل زمین به پیمانکار.
 5. نظارت بر اجرای کلیه طرح ها و پروژه های عمرانی و انجام امور امانی.
 6. بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی.
 7. نظارت بر تهیه طرح های مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوطه.
 8. نظارت بر تهیه طرح های مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره و پیاده روها.
 9. اقدام در تدوین برنامه زمان بندی پروژه ها و نظارت آنها براساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط.
 10. برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیون های تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی.
 11. نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری.
 12. تشریک مساعی با ارگان های ذیربط در حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی منطقه و احیا و بازسازی مراکز فرهنگی سنتی جهت کاربردهای مورد نیاز.
 13. اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه وران با توجه به مقررات و دستورالعمل های شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب.
 14. نظارت بر عملیات ساختمانی در محدوده و حریم شهر با توجه به مقررات مصوب و دستورالعمل ها با رعایت مقرررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از سد معابر عمومی و استفاده غیر مجاز از پیاده روها.
 15. تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمان های بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پرونده متخلف به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و انجام امور دبیرخانه کمیسیون مربوطه.
 16. بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح.
 17. جلوگیری از توسعه بی رویه شهر.
 18. پیگیری و همکاری با دستگاه های مرتبط در تهیه طرح های توسعه شهری.
 19. جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی.
 20. تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.                                                   مسئول امور خدمات، فضای سبز و ایمنی شهری

 نام :رامین راستکار

 مدرک تحصیلی:لیسانس کشاورزی

     (( شرح وظایف  امور خدمات، فضای سبز و ایمنی شهری))

 1. تشخیص و تعیین نیازهای شهر در زمینه های خدمات شهری و تعیین خط مشی و سیاست های راهبردی و اجرایی با رعایت صرفه و صلاح شهرداری، محافظت از محیط زیست، حفظ اصول توسعه پایدار و در چارچوب سیاست های کلی استان.
 2. مطالعه، شناخت و نظارت دقیق و مداوم بر حسن اجرای کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای موجود در زمینه خدمات شهری و انتخاب بهترین روش ممکن جهت انجام وظایف.
 3. رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر و جمع آوری لجن، زباله، نخاله و برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های راهبردی و اجرای مناسب قانون مدیریت پسماند در راستای کاهش تولید پسماند و بهره برداری مناسب و مجدد از پسماندهای قابل بازیافت با به کارگیری روش های نوین.
 4. لایروبی و نگهداری و پاکسازی جوی و مسیل های واقع در محدوده و حریم شهر.
 5. انجام مطالعات و پیگیری لازم به منظور شناسایی مشکلات و نارسائی های موجود و تهیه و تنظیم و ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات و نارسایی ها به شهردار به منظور انجام اصلاحات لازم با همکاری دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با ماموریت در چارچوب سیاست های شهرداری.
 6. تهیه شاخص ها و استانداردها و معیارهای انجام کار و صدور شیوه نامه ها، نظام نامه ها و دستورالعمل های فنی و اجرایی لازم در زمینه بهره گیری مناسب از ظرفیت بخش خصوصی در خدمات شهری و تهیه برنامه های لازم جهت واگذاری امور مرتبط با خدمات شهری در قالب برون سپاری به بخش های تعاونی و خصوصی و ارزشیابی و ارزیابی عملکرد و فعالیت های پیمانکاران مجری ماموریت ها و وظایف خدمات شهری.
 7. جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های خدمات شهری و مستندسازی و طبقه بندی کلیه اسناد، مدارک و گزارشات مرتبط با حوزه فعالیت.
 8. اخذ مجوزهای لازم جهت ضابطین خاص قضایی در موضوعات مرتبط با خدمات شهری و کنترل و نظارت عالیه بر عملکرد آنها.
 9. انجام مطالعات راهبردی درخصوص به کارگیری ماشین آلات مدرن در زمینه های مختلف خدمات شهری از جمله آتش نشانی، جمع آوری و حمل و نقل و دفع زباله ها و ضایعات و ... همزمان با فرایند مکانیزاسیون خدمات شهری و متناسب با رشد و توسعه تکنولوژی.
 10. نظارت بر حسن استفاده از وسایل نقلیه موتوری.
 11. نظارت بر تاسیسات برقی و مکانیکی پارک ها و اماکن عمومی متعلق به شهرداری.
 12. برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکت های اجتماعی و مردمی در اجرای امور مرتبط و اجرای برنامه های آموزشی جهت شهروندان، نیروهای انسانی فعال در حوزه خدمات شهری و شرکت های طرف قرارداد در زمینه وظایف محوله و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در امور خدمات شهری.
 13. جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت و انجام امور دبیرخانه کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری.
 14. جلوگیری از سد معابر عمومی و استفاده غیر مجاز از پیاده روها، رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی.
 15. نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به مراکز عرضه میوه و تره بار.
 16. احداث، توسعه، ساماندهی و نظارت بر نحوه اداره امور مربوط به آرامستان های شهر.
 17. کنترل جمعیت سگ های ولگرد و سایر حیوانات ناقل بیماری به انسان.
 18. نگهداری و گسترش فضای سبز در محدوده و حریم شهر براساس معیارها، ضوابط و استانداردهای موجود با توجه به شرایط اقلیمی شهر.
 19. ساماندهی و زیباسازی فضاهای شهری از نظر کیفیت های محیطی و انتظام بصری، هویت بخشی اسلامی و پاسخگویی به نیازهای روانی و عاطفی شهروندان با همکاری امور معماری و شهرسازی.
 20. تشکیل مستمر جلسات ستاد مدیریت بحران شهرداری و تهیه و تدوین طرح های فوری و ضربتی برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از حوادث جوی و طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله، بارش برف و باران و عنداللزوم هماهنگی با سایر مبادی ذیربط و تلاش در جهت پیشرفت امور ایمنی و پیشگیری در سطح شهر.
 21. تهیه و تدوین دستورالعمل های مرتبط با شرایط اضطراری و ایام خاص و مناسبت ها و اجرای صحیح آنها.
 22. اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه آتش نشانی و محل حادثه و ثبت کلیه وقایع و حوادث.
 23. اطمینان از آمادگی کامل پرسنل آتش نشانی، تجهیزات و ماشین آلات مربوطه جهت مقابله با حوادث و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم و نظارت و کنترل دقیق بر خودروها، وسایل و تجهیزات حریق، نجات و غیره و انجام مراحل تحویل در هر شیفت.
 24. آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه، شناخت کلیه مراکز حساس و اماکن عمومی و غیره از طریق بازدید و بازرسی به وسیله عوامل اجرایی و به روز نگه داشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه.
 25. بررسی اشکالات و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آنها از نظر پرسنلی، تجهیزات و تاسیساتی.
 26. شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفای حریق با استفاده از وسائل و تجهیزات حفاظت فردی در محل حادثه و حریق.
 27. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای، اداری و ...
 28. حفظ آراستگی فردی و استفاده از لباس های فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت.
 29. حفظ سلامت جسمی و روحی با انجام ورزش های همگانی، فردی و ... برای انجام مطلوب وظایف محوله.
 30. آشنایی کامل با ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با امور آتش نشانی در جهت استفاده صحیح و نگهداری آنها.
 31. تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.
 32. انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.

 نام: محمد یعقوبی گزیک

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس عمران

سوابق کاری:

مسئول امور عمران و شهرسازی شهرداری گزیک از سال 1391 تا 1398

سرپرست شهرداری گزیک از اسفندماه سال 1398 تا اردیبهشت ماه 1399
نام مسئول : رامین راستکار 

مدرک:  لیسانس

 اهداف مرکز :

1-نجات جان انسانها، مهار و اطفاء حریق و حفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن
2-برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی
3-آموزش های لازم در امورآتش نشانی و خدمات ایمنی در سطوح مختلف سازمان برای کارکنان و افراد خارج از سازمان طی برنامه های زمان بندی شده
4-ایجاد و توسعه ایستگاههای مورد نیاز ، و بهره برداری از آنها
5-انجام ترتیبات لازم جهت مقابله و تمهیدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی
6-نظارت و کنترل تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون(زلزله،آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل و ...)


نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی :(سامانه های طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات) واقع در سایت شهرداری

تلفن شهرداری : 32113010-056    فکس : 32114010-056

تلفن روابط عمومی:32113010-056 داخلی روابط عمومی

پست الکترونیک :gazik@imo.org.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان درمیان - شهر گزیک - بلوار امام رضا (ع) - جنب بخشداری گزیک

بازدید امروز331
بازدید دیروز441
بازدید هفته1964
بازدید ماه10132
کل بازدید521500