شب گذشته در پی اعلام گزارش حریق در دشت موسوم به گلورده در محل نگهداری احشام ، ماموران ایستگاه آتش نشانی گزیک پس از هماهنگی با مبادی ذیربط در اسرع وقت به محل مراجعه و اقدامات لازم در جهت اطفاء حریق و جلوگیری از گسترش آن را انجام دادند . خوشبختانه این حادثه طلفات جانی و مصدومیت بدنی در پی نداشته است . 

روابط عمومی شهرداری گزیک