مجموعه: ارتباط مستقیم باشهردار
بازدید : 1671

تلفن مستقیم دفتر شهردار:

05632114010 - 05632113010 داخلی 1

فکس دفتر شهردار:

05632114010

ارسال پیام به شهردار گزیک

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی :(سامانه های طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات) واقع در سایت شهرداری

سامانه پیامک شهرداري : 850005155471

تلفن شهرداری : 32113010-056    فکس : 32114010-056

تلفن روابط عمومی:32113010-056 داخلی امور مالی 

پست الکترونیک :gazik@imo.org.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان درمیان - شهر گزیک - بلوار امام رضا (ع) - جنب بخشداری گزیک

بازدید امروز23
بازدید دیروز202
بازدید هفته598
بازدید ماه3002
کل بازدید77478