نام و نام خانوادگی*


نام پدر*


شماره شناسنامه*


کد ملی*


محل صدور استان*


محل صدور شهرستان


تاریخ تولد*


کدپستی*


میزان تحصیل*


شغل*


محل شغل*


آدرس محل اشتغال*


تلفن *


آدرس محل سکونت*وضعیت خاص
خانواده شهدا
جانباز
آزاده
رزمنده
روشندل
معلول
بی سرپرست
یتیم
روحانی
تحت پوشش مرکز امدادی
سایرنام دستگاه یا واحد سازمانی مورد شکایت

آیا در رابطه با شکایت یا درخواست خود مدارکی دارید؟*

بلهخیر

ایا درمراجع دیگر نیز اقدام به شکایت یا درخواست نموده اید؟ *

بلهخیر

آیا سابقه طرح شکایت یا درخواست از این دستگاه را داشته اید؟ *

بلهخیر

ایا شکایت یا درخواست شما پیرامون موضوع قبلی مجددا تکرار شده است؟*

بلهخیر

آیا از نحوه پاسخگویی دستگاه در مورد شکایت یا درخواست قبلی خویش راضی هستید؟*

بلهخیر


تاریخ درج شکایت یا درخواست در مرحله قبل


بخش مورد شکایت*خلاصه موضوع*فایل پیوست (کمتر از 10Mb)هموطن گرامی توجه فرمائید طرح شکایت در مراجع بالاتر منوط به عدم پاسخگویی در موعد مقرر یا عدم رضایت از پاسخ دریافتی در مراجع پائین تر است. در صورتی که شکایت یا درخواست ابتدا در مراجع بالاتر مطرح شود برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی :(سامانه های طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات) واقع در سایت شهرداری

سامانه پیامک شهرداري : 850005155471

تلفن شهرداری : 32113010-056    فکس : 32114010-056

تلفن روابط عمومی:32113010-056 داخلی امور مالی 

پست الکترونیک :gazik@imo.org.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان درمیان - شهر گزیک - بلوار امام رضا (ع) - جنب بخشداری گزیک

بازدید امروز64
بازدید دیروز119
بازدید هفته637
بازدید ماه3937
کل بازدید105032