لطفا جهت بهبود کیفیت خدمات انجام شده توسط کارکنان ، فرم نظر سنجی را تکمیل وارسال فرمایید

نام و نام خانوادگیآیااطلاع رسانی وراهنمایی لازم بصورت شفاف ودقیق برای انجام اقدامات مورد نیازدرخواست به شماارائه شده است؟*

بلهتاحدودیخیر

نحوه ی برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟*

بسیار خوبخوببسیار بسیار بد


نام افردی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟


نام فرد یا افرادیکه برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟آیاخدمت مورد نظرشمادرموعدمقررانجام شده است؟*

بلهخیر


جهت انجام کارتاکنون چند بارمراجعه نموده ایددرصورت تکرارمراجعه وعلت آن را ذکرفرمایید؟


چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفاًآن را مرقوم فرمایید؟خدمات ارائه شده به جنابعالی را چگونه ارزیابی می کنید؟*

عالیخوبمتوسط ضعیف

تاچه حد محیط وامکانات اداری را جهت ارائه ی خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟*

عالیخوبمتوسط <ضعیف

درمجموع عملکردموردمراجعه در ارتباط با خدمات رسانی وپاسخگویی مناسب را چگونه ارزیابی می کنید؟*

عالیخوبمتوسط ضعیف


لطفاً نظرات وپیشنهادات خودرا برای اصلاح امور بنویسید


در صورت تمایل آدرس ایمیل خود را وارد بفرمایید


نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی :(سامانه های طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات) واقع در سایت شهرداری

سامانه پیامک شهرداري : 850005155471

تلفن شهرداری : 32113010-056    فکس : 32114010-056

تلفن روابط عمومی:32113010-056 داخلی امور مالی 

پست الکترونیک :gazik@imo.org.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان درمیان - شهر گزیک - بلوار امام رضا (ع) - جنب بخشداری گزیک

بازدید امروز63
بازدید دیروز119
بازدید هفته636
بازدید ماه3936
کل بازدید105031