معرفی  شهر گزیک :

شهرگزیک دارای مساحت2858 کیلومترمربع است که درفاصله 120 کیلومتری  ا زمرکزاستان واقع  شده است براساس آخرین سرشماری نفوس ومسکن سال 1390 جمعیت آن بالغ بر 2934 نفرمیباشد مذهب اهالی شهراسلام واهل تسنن میباشندآب وهوای  آن گرم وخشک است شغل اکثرمردم آن دامداری وکشاورزی است ازجمله محصولات آن میتوان به گندم, چغندر, زعفران,عناب و.... اشاره نمود پوشش گیاهی آن علف وبوته های پراکنده ازگیاهان مختلف اسفنج, سوسن, جاج ودرمنه است ا زپرندگان وجانوران شهرمیتوان کلاغ , زاغ,کبک,....وگرگ , پلنگ, روباه وکفتاررانامبرد.