شهرستان درمیان در وضعیت نارنجی (پرخطر) قرار دارد
در جهت اجرای محدودیت های گسترده در کشور برای مهار شیوع کرونا، بر اساس معیار ستاد ملی کرونا وضعیت شهرستان ها شامل رنگ های قرمز، نارنجی و زرد خواهند شود.

آخرین نقشه وضعیت کرونا (سفید، زرد، نارنجی و قرمز) شهرستان های خراسان جنوبی (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (بروز رسانی 11 آذر ماه 1399)

در خراسان جنوبی این نقاط به شرح زیر است:

 نقاط قرمز (خیلی پر خطر): بیرجند/فردوس/نهبندان/طبس/سرایان/بشرویه
 نقاط نارنجی ( پر خطر ): قاین/سربیشه/درمیان/زیرکوه/خوسف
نقاط زرد ( خطر متوسط) : هیچ نقطه با خطر متوسط در استان خراسان جنوبی نداریم.
*این نقشه با توجه به میزان مبتلایان و مرگ و میری ناشی بر اثر کرونا به صورت هفتگی تغییر خواهد کرد.

 

روابط عمومی شهرداری گزیک