نام

سمت

تلفن  

مهندس محمد جانی درمیان

سرپرست شهرداری 

05632114010

مهندس رامین راستکار  مسئول خدمات شهری و حراست 05632113010  داخلی خدمات شهری 
مهندس محمد یعقوبی گزیک مسئل خدمات عمرانی و شهرسازی  05632113010-05658326106
سید عبدالله کاظمی  مسئول امور مالی و ذیحساب  05632113010 داخلی امور مالی 
هادی کمیلی  مسئول امور منابع انسانی و فناوری اطلاعات 05632113010 داخلی امور اداری 
محمد خسروی  کارشناس امور مالی ، کارپرداز و انباردار  05632114010 داخلی امور مالی 

 نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی :(سامانه های طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات) واقع در سایت شهرداری

تلفن شهرداری : 32113010-056    فکس : 32114010-056

تلفن روابط عمومی:32113010-056 داخلی روابط عمومی

پست الکترونیک :gazik@imo.org.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان درمیان - شهر گزیک - بلوار امام رضا (ع) - جنب بخشداری گزیک

بازدید امروز355
بازدید دیروز441
بازدید هفته1988
بازدید ماه10156
کل بازدید521524