شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گزیک با مهندس صفری دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در راستای ارائه برنامه های کاری شهرداری گزیگ در سال جدید و بررسی مشکلات و نیازهای شهرداری در حوزه های مختلف خدمات شهری، امور عمرانی، شهرسازی، درامد و ... مطرح گردید .