شهردار محترم مهندس خزاعی نژاد به بازدید از پروژه های در حال اجرای اداره آب در سطح شهر درخصوص اصلاح شبکه آب پرداختند و نسبت به تسریع در اتمام این پروژه ها و تحویل خیابانهای توحید، انقلاب و مولوی جهت اجرای عملیات آسفالت گرم تاکید نمودند.

روابط عمومی شهرداری گزیکبه منظور اجرای طرح ترافیکی و امتداد طول آیلند آزادگان، عملیات آسفالت شکافی و اجرای عملیات افزایش طول آیلند آغاز گردید.

روابط عمومی شهرداری گزیکعملیات بارریزی و آماده سازی انتهای بلوار آزادگان جهت اجرای میدان امام حسین (ع) آغاز گردید.

روابط عمومی شهرداری گزیکعملیات اصلاح هندسی طرح ترافیکی ورودی شهرک و رنگ آمیزی جداول مربوطه انجام گرفت.

روابط عمومی شهرداری گزیکدر ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری، بتن ریزی پل های معابر فرعی شهرک صورت پذیرفت.

روابط عمومی شهرداری گزیکنقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی :(سامانه های طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات) واقع در سایت شهرداری

سامانه پیامک شهرداري : 850005155471

تلفن شهرداری : 32113010-056    فکس : 32114010-056

تلفن روابط عمومی:32113010-056 داخلی امور مالی 

پست الکترونیک :gazik@imo.org.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان درمیان - شهر گزیک - بلوار امام رضا (ع) - جنب بخشداری گزیک

بازدید امروز22
بازدید دیروز202
بازدید هفته597
بازدید ماه3001
کل بازدید77477